AVG Dru Yoga Soest Versie 1.0 d.d. mei 2018

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe hiermee wordt omgegaan. Er wordt beschreven hoe de gegevens worden vastgelegd en uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en hoe u gebruik kunt maken van deze rechten.

AVG Wetgeving persoonsgegevens
AVG Wetgeving persoonsgegevens aanvulling Dru Yoga Soest en Yoga voor kinderen en Praktijk Voetreflexologie Soest, gevestigd aan Cimbaal 7 in Soest met KvK nummer 52860159, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: druyogasoest@gmail.com

Definitie persoonsgegevens
Persoonsgegevens die wij verwerken
DruYoga Soest verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
Betalingsdatum en wijze van betaling
Aanwezigheid mbt yogalessen
Leeftijd (kinderyoga)
Betalingen aankopen yogaproducten

Ook bewaren we eventuele gegevens die u ons via het papieren inschrijfformulier aanlevert en verslagen van voetreflex behandelingen. Behalve bovenstaande gegevens worden de overige gegevens op deze formulieren/verslagen verder niet verwerkt, maar alleen gebruikt ter voorbereiding op een yogales dan wel voetreflex behandeling.
Foto’s van leerlingen worden alleen geplaatst op multimedia met toestemming van leerlingen of ouders van kinderyoga leerlingen.

Doel verwerken persoonsgegevens
Deze gegevens hebben wij nodig om een goede dienstverlening te kunnen geven. Dit betreft de aanmeldingen van de klanten voor de yogalessen en orderbevestiging van bestellingen aan Dru Yoga Soest en Yoga voor Kinderen. Daarnaast hebben wij deze gegevens nodig om onze financiële administratie op correcte wijze te kunnen voeren en om rechtsgeldige facturen te kunnen maken.

Dru Yoga Soest verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Uw reservering van de yogales te bekijken. Verder voor het versturen van onze nieuwsbrief en speciale evenementen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Dru Yoga Soest bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Tenzij er een wettelijke grondslag van toepassing is, hanteren wij een maximale bewaartermijn van 7 jaar.

Kantoorautomatisering
Dru Yoga Soest werkt met een Microsoft Office pakket als standaard kantoorautomatisering.
Hiervan wordt de privacy en security gegarandeerd door Microsoft. Meer informatie kun je hier vinden.

Het gebruik van computers, smartphones en tablets
Wij maken gebruik van een laptop en smartphone voor de uitvoering van onze werkzaamheden. Onze laptop en smartphone zijn voorzien van de volgende beveiligingsmaatregelen: updates uitvoeren van Microsoft, wachtwoordbeveiliging met een lokaal toegangswachtwoord en geïnstalleerde anti-virus software.

De website van DruYogaSoest
De website van DruYogaSoest (www.druyogasoest.nl) wordt beveiligd met een SSL certificaat, waardoor gegevens die via de website worden opgeslagen tevens goed beschermd zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
DruYoga Soest verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DruYoga Soest blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Het gaat hierbij om de volgende bedrijven:
Hosting2Go: Deze partij verzorgt de hosting (opslag) van de dienst en de gegevens die daarmee worden verwerkt.
Momoyoga: Deze partij verzorgt het registreren van uw yogales.
Microsoft: Deze partij verzorgt de kantoorautomatisering
Mailchimp: Deze partij verzorgt de nieuwsbrieven
Inzage in persoonsgegevens
Slechts Ria Voerman (eigenaar Dru Yoga Soest) is bevoegd tot inzage in de persoonsgegevens.
Andere docenten binnen Dru Yoga Soest/Yoga voor Kinderen en eventuele vervangers van de yogalessen ontvangen alleen relevante informatie. Het gaat hierbij om naam, mailadres, telefoonnummer en leeftijd (kinderyoga) en indien nodig specifieke informatie mbt yoga beoefening.
Vervangers ontvangen geen gegevens mbt mailadres en telefoonnummer.
Docenten en vervangende docenten zijn niet gerechtigd deze informatie te delen met derden.
Niemand binnen Dru Yoga Soest heeft inzage in uw wachtwoord in MomoYoga

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
DruYoga Soest gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Daarnaast maken wij gebruik van Google Analytics om gegevens te verzamelen over het bezoekersgedrag op onze website. Om websitebezoekers meer invloed te geven over hoe hun gegevens worden verzameld door Google Analytics, heeft Google de Google Analytics Opt-out Browser Add-on ontwikkeld. De add-on communiceert met het Google Analytics JavaScript
(ga.js) om aan te geven dat er geen informatie over het websitebezoek mag worden verzondennaar Google Analytics. U vindt deze Add-on hier: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DruYogaSoest en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar druyogasoest@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en het BurgerServiceNummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

DruYoga Soest wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
DruYogaSoest neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor het bezoeken op onze website wordt gebruik gemaakt van een SSL-beveiligingscertificaat.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via onze mail.

Tot slot
Wij behouden ons het recht deze privacy policy aan te passen. Op deze website wordt altijd de meest recente privacy policy beschikbaar gesteld.

Comments are closed.